o nás úřední deska dražby movitých věcí dražby nemovitostí kontakt

exekutorský úřad hradec králové

Exekutorský úřad Hradec Králové

Dne 18.11.2016 bude exekutorský úřad z technických důvodů uzavřen.Exekutorský úřad Hradec Králové soudního exekutora JUDr. Marcely Dvořáčkové zahájil svou činnost 1. října roku 2001, tedy po nabytí účinnosti zákona č. 120/2001 Sb., který činnost soukromých exekutorů umožnil. Sídlem Exekutorského úřadu JUDr. Marcely Dvořáčkové je Hradec Králové, úřad má však celorepublikovou působnost.

Adresa úřadu, telefonické spojení a informace o úředních hodinách

Provedením exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb. pověřuje soudního exekutora exekuční soud na základě exekučního titulu (např. vykonatelná soudní a správní rozhodnutí, vykonatelné rozhodčí nálezy, vykonatelné notářské a exekutorské zápisy, vykonatelné smíry), a to na návrh oprávněného. Exekuční návrh se podává k rukám soudního exekutora. Soud pověří provedením exekuce soudního exekutora, kterého oprávněný určí v exekučním návrhu. K návrhu zasílanému soudnímu exekutorovi buď písemně ve třech vyhotoveních nebo datovou zprávou je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti.

Vzor exekučního návrhu naleznete zde.

o nás | úřední deska | dražby movitých věcí | dražby nemovitostí | kontakt
Exekutorský úřad Hradec Králové, JUDr. Marcela Dvořáčková, U Soudu 276, Hradec Králové
www.exekuce-hk.cz